Forside Kontakt oss Sitemap
Nyheter Katalog Pdf kataloger Hamelin-konsepter Miljøet Oxford acts for the Planet Svanemerket Nedlasting og informasjon Om Hamelin Presse

Miljøet

I praksis betyr dette av våre produktspesifikasjoner kontinuerlig revurderes for å sikre at de overholder de strengeste økologiske krav – vi krever miljøvennlige spesifikasjoner for alt fra råvarer til fremstillingsprosesser, inklusive avfallsbehandling og opplæring av personell.

HAMELIN bruker derfor:
– kun leverandører som kan garantere sporbare leveranser, og som har en policy om bærekraftig utnytting av skogsressurser
– ikke papir fremstilt av tropisk skog, primærskog eller av skog fra sårbare områder eller områder som er tilholdssted for truede arter

Vi har tro på at vi på denne måten kan bidra til å spre disse viktige verdiene.
Skov

Forside Kontakt oss Sitemap